Pedagógiai program

Játék

Minden egészséges kisgyerek, ha csak teheti, játszik.

A játék az óvodáskorú gyermek alaptevékenysége. Ebben az életszakaszban a gyerekek egész napját a játéktevékenység határozza meg. Itt zajlik tapasztalataik, ismereteik, élményeik feldolgozása. Ebből indulnak ki és ide térnek vissza valamennyi tevékenységükből.

Önállóság

Az óvodában a gyerekek olyan "munkavégzésre" kapnak lehetőséget, amely életkoruknak megfelel, és nekik örömet okoz.

Tudatosítani kell a gyerekekben, hogy mikor végeznek eredményes, produktív munkát. Tanulják meg élvezni, szeretni a munkát, tisztelni tudják a munkát végző embert. Ehhez sikerélményt kell biztosítani számukra. Arra törekszünk, hogy, a gyerekek éljék át a teljesített feladat adta örömöt.

Tanulás

A Dalos Oviban a tanulás alapvetően a nevelésbe ágyazva jelenik meg.

Az óvodáskorú gyermek a nap folyamán tapasztalatokat szerez, azaz tanul, de ez nem jelenti minden esetben, hogy meg is tanult valamit.

A játékba épülő tanulás két területre osztható, a spontán és szervezett tanulási tevékenységre. Mi a tanulás mindkét formáját alkalmazzuk az ismeretek elsajátítása érdekében, mindkét formát áthatja a játékosság.

A kötött és kötetlen foglalkozási forma között törekszünk az ésszerű arány megtartására.

Dokumentumok