Ének-Zene

A zenei nevelésnek minél korábbi életkorban el kell kezdődnie.

Az óvodában a zenei nevelésben az emberi hang, az éneklés kap elsőbbséget, ehhez kapcsolódik a mozgás, amely a dalokat mondókákat kíséri.

Az éneklés, a körjátékok, mondókázás nem kötődik konkrét időpontokhoz, akkor jelenik meg amikor a gyerekeket valami erre motiválja.
A kötetlen éneklés mellet heti egy alkalommal ének foglalkozás is van.

A zenei nevelés más műveltségi területekkel is kapcsolatban áll. Ez az anyanyelvi és irodalmi nevelésben a leginkább utolérhető. A versek, mondókák szövege, ritmusa, a rímek a népzenéből köszönnek vissza.
A zene hatásos motiváló eszköze a vizuális nevelésnek, hangulatot ébreszt, segíti az érzelmi ráhangolódást.

Alapfoglalkozás.

vissza