Anyanyelvi nevelés - Irodalom

A növekedő gyermek apránként, fokozatosan tanulja meg, hogy kell önmagát jobban megértetnie, s eközben fejlődik az a képessége, hogy másokat is megértsen. Így jut el végül az emberi érintkezés tartalmas formáihoz.

Az anyanyelvi nevelés szerves része az óvodai élet minden mozzanatának.
Beépül a gyerekek tevékenységeibe, megnyilvánulásaiba, a társaikkal, és a felnőttekkel való kapcsolataikba.

Óvodánkban az anyanyelvi nevelés alapja a békés, nyugodt légkör, amelyben megindulnak a szavak.

A beszéd és a gondolkodás a mozgással egységet alkot. Elegendő időt kell hagyni arra, hogy ne csak az ismeretek átadása történjen meg, hanem a gyerekek beszédkedve is kibontakozzon. Ez lehetőséget ad az óvónőnek az egyéni megfigyelésre. A beszédhibák is hamarabb felszínre kerülnek.

Alapfoglalkozás.

vissza