A csoportok szervezése

A csoport fogalma a Dalos Oviban 25 gyermeket, családjukat, két óvodapedagógust, és egy dajkát jelent. Az intézményben a 16 felsőfokú végzettségű és a 8 szakképzett dajka munkáját 3 pedagógiai asszisztens is segíti. Valamennyi felnőtt aktív részvétele hozzájárul a csoportba járó gyerekek óvodai életéhez.

A sokféle tevékenység, az egyéni képességfejlesztés, a családias hangulaton alapuló óvodai légkör megteremtése fő célja programunknak. Ennek a felfogásnak gyakorlati megvalósításához nagy segítséget nyújt, és egyben tág lehetőséget biztosít a különböző életkorú gyerekekből álló csoport.

A vegyes életkorú csoportokban rejlő lehetőségeket igyekszünk maximálisan kihasználni.

A vegyes életkorú csoport